Your browser does not support JavaScript!
賀!2018韓國首爾國際發明展榮獲3金2銀1銅
 
金牌 化材 歐珍方 混摻DIO及TBABF4提升鈣鈦礦太陽能電池光電轉換效率之結構及其方法
金牌 資管系 翁國亮 輸出熱源溫度可控的燃燒裝置
金牌 資管系 翁國亮 溫度調節系統
銀牌 工管系 張嘉寶 膠帶裁剪器
銀牌 資管系 翁國亮 空調之調熱方法
銅牌 應英系 黃靜雲 寫作與翻譯評分系統
 
瀏覽數